Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

 (bedragen x € 1.000)

Verwachte boekwaarde 31-12-2016

Mutatie 2017

Verwachte boekwaarde 31-12-2017

Omschrijving reserve

Algemene reserve

80.480

4.566

85.046

Exploitatiereserve

2.975

0

2.975

Begrotingsbeeld

3.517

-1120

2.397

Investeringsreserve

17.504

-2000

15.504

Parkeerbedrijf reserve

702

0

702

Parkeerfonds

545

0

545

Groenfonds Buitengebied

271

-475

-204

Reserve Sociaal Domein

19.974

-2415

17.559

Wijkontwikkeling

3.406

-371

3.035

Reserve Toeristenbelasting

186

82

268

Bodemfonds

1.624

52

1.676

Klimaatfonds

398

98

496

Totaal generaal

131.582

-1.583

129.999

Voorzieningen

 (bedragen x € 1.000)

Verwachte boekwaarde 31-12-2016

Mutatie 2017

Verwachte boekwaarde 31-12-2017

Centrale personeelsvoorziening

1.532

-729

803

Voorziening wet AppA

8.766

-365

8.401

Vrz onderhoud gebouwen bedrijfsvoering
vastgoedbeheer

3.099

-786

2.313

Vrz sport vastgoedbeheer

8.490

44

8.534

Vrz Welzijn vastgoedbeheer

240

-243

-3

Vrz Cultuur vastgoedbeheer

2.245

116

2.361

Vrz Brede Scholen vastgoedbeheer

96

55

151

Vrz Rat Verlegh Stadion vastgoedbeheer

196

-22

174

Vrz ECO-Cultuur

0

0

0

Vrz chasseparking / LED verlichting

0

0

0

Vrz Centraal vastgoedbeheer

308

-34

274

Vrz Parkeergarage de Prins

157

57

214

Vrz Parkeergarage Concordia

216

-16

200

Vrz Parkeergarage Barones

1.038

281

1.319

Vrz Parkeergarage Chassé

511

-36

475

Vrz Parkeergarage Turfschip

302

53

355

Vrz Fietsenstalling Oude Vest

10

4

14

Vrz Fietsenstalling Nieuwstraat

43

7

50

Vrz AVS vastgoedbeheer

508

20

528

Voorziening verharding achterstallig
onderhoud

11.725

-2500

9.225

Vrz Rendabel overig vastgoedbeheer

788

-37

751

Vrz Onrendabel overig vastgoedbeheer

38

39

77

Vrz Openbare Ruimte onderhoud

1.211

597

1.808

Vrz planmatig onderhoud VO

771

0

771

Vrz. verkeersregelinsta. (VRI's)

126

70

196

Vrz verlieslatende contracten

9.025

0

9.025

Vrz afvalservice

706

-50

656

Vrz riolering

1.494

0

1.494

Subtotaal

53.641

-3.475

50.166

Voorziening negatieve planresultaten Grondbedrijf

56.697

-2.479

54.218

Totaal generaal

110.338

-5.954

104.384