Resumé

De financiële positie is solide en blijft dit ook de komende jaren zo blijkt uit het meerjarenperspectief en de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Het meerjarenperspectief laat een substantieel positief saldo zien. Deze ruimte is beschikbaar om tegenvallers of onvoorziene negatieve ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Hetzelfde geldt voor het weerstandsvermogen. De risico's die we kennen kunnen hiermee worden afgedekt en er is ruimte beschikbaar om in te zetten voor eenmalige activiteiten en ontwikkelingen. De investeringsruimte, die we in de voorjaarsnota hebben verruimd, wordt in de komende jaren verder ingezet. We dragen daarmee bij aan de verdere ontwikkeling van deze stad en haar inwoners!