Inleiding

In de programma's zijn de inhoudelijke ambities uit de Voorjaarsnota 2016 vertaald in concrete doelstellingen voor 2017.
In dit deel van de begroting worden de financiën toegelicht. Het meerjarenbeeld wordt geactualiseerd en toegelicht. Tevens zal een actueel beeld van de algemene reserve en de risico's worden weergegeven. Tot slot zal een actueel beeld van de investeringen worden gegeven voor 2017 en verder.

De financiële gegevens in deze begroting worden via een geautomatiseerd proces overgenomen uit het door de Gemeente Breda gehanteerde financieel systeem. Omdat tijdens dit proces bedragen worden afgerond op € 1.000 kan het voorkomen dat in de begroting afrondingsverschillen zichtbaar worden.
Met ingang van 2017 worden op het BBV, de verslagleggingsvoorschriften voor gemeenten, vernieuwingen doorgevoerd. Één daarvan is het opnemen van een geprognosticeerde balans. Deze is opgenomen in dit deel van de begroting.