Financiële vooruitzichten

De economische groei in Europa houdt aan. Nederland heeft hier, als open economie, baat bij en is van groot belang. Het Centraal Planbureau[1] raamt een groei van 1,7% in 2017. In juni werd nog uitgegaan van 2,1%. De verlaging van de raming is een direct gevolg van de onzekerheid die is ontstaan na het Brexit-referendum van eind juni dit jaar. De handel met het Verenigd Koninkrijk leidt onder de ontstane onzekerheid en heeft daardoor een (tijdelijk) negatief effect op de groei van de Nederlandse economie.
Groei houdt zoals gezegd dus aan en zorgt er ook voor dat de werkgelegenheid toeneemt. Dit zou een gunstig effect tot gevolg hebben op de werkloosheid. De onzekerheid rondom de effecten van de Brexit leiden er echter toe dat producenten terughoudender zullen zijn in het aannemen van personeel. De verwachting is dan ook dat de werkloosheid in 2017 stabiel blijft.
Het overheidstekort daalt naar 0,6% in 2017 volgens het CPB. Dit geeft het Rijk daarmee meer armslag naar een begroting die in evenwicht is.de verwachting is wel dat de overheidsuitgaven volgend jaar maar beperkt zullen stijgen.
een groeiende economie en meer stabiele overheidsfinanciën geven ook Breda meer mogelijkheden. De ontwikkelingen worden in dit onderdeel verder toegelicht.

[1] Macro Economische Verkenningen (MEV) 2017, CPB, 20 september 2016