Overzicht geraamde investeringen

(bedragen x € 1000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet per

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2017

2017

2017

2017

2018

2019

2020

Vitaal en Sociaal Breda

Dr.J. Ingenhouszplein

167

0

167

0

0

0

0

Totaal

167

0

167

0

0

0

0

Ondernemend Breda

Via Breda

384

384

384

0

0

0

Bedrijventerreinen

2.770

2.770

2.730

40

0

0

Bedrijventerrein Hoogeind

66

66

66

0

0

0

Visie Binnenstad

245

245

245

0

0

0

Totaal

3.465

0

3.465

3.425

40

0

0

Duurzaam wonen in Breda

Luchtkwaliteit

70

70

70

0

0

0

Geactiveerde investeringen Grondbedrijf

3.733

3.733

3.733

0

0

0

Hoogeind

-32

-32

-32

0

0

0

Wonen

188

90

278

278

0

0

0

Doorstromingsmaatregelen Noordelijke Rondweg

974

974

974

0

0

0

NME

0

0

0

0

0

0

Amphia

4.453

4.453

4.021

432

0

0

Mobiliteit

7.904

3.200

11.104

11.104

0

0

0

Parkeren

0

550

550

550

0

0

0

Totaal

17.291

3.840

21.131

20.699

432

0

0

Basis op orde in Breda

Instandhoudingsinvesteringen Wijkzaken

643

643

643

0

0

0

Stedelijk water

153

153

153

0

0

0

Groen en Water

2.178

2.750

4.928

4.928

0

0

0

Riolering

-1.741

11.600

9.859

9.859

0

0

0

Sport

342

1.500

1.842

1.842

0

0

0

Brede Scholen

36

36

36

0

0

0

Galderseweg 15

140

140

140

0

0

0

Vastgoedbeheer

1.501

3.015

4.516

4.516

0

0

0

Welzijnsaccommodaties

856

856

856

0

0

0

Openbare Ruimte

1.407

3.625

5.032

5.032

0

0

0

Markdal

162

162

162

0

0

0

VANG

8.000

8.000

8.000

0

0

0

Raadinformatiesysteem

50

50

50

0

0

0

Totaal

13.727

22.490

36.217

36.217

0

0

0

Organisatie en financien van Breda

Bedrijfsmiddelen Dienstverlening

963

1.863

2.826

2.826

0

0

0

Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf

2.008

1.000

3.008

2.798

210

0

0

Bedrijfsmiddelen Beheer

1.696

2.525

4.221

4.221

0

0

0

Bedrijfsmiddelen ATEA

0

900

900

900

0

0

0

Reservering nog in te vullen

0

3.850

3.850

3.850

0

0

0

Totaal

4.667

10.138

14.805

14.595

210

0

0