Breda in cijfers

Veel cijfers over bijvoorbeeld inwoners, woningen, aantallen werklozen en scholen in Breda staan op de website Breda in cijfers (Breda in cijfers)

Voor de Begroting 2017 zijn onderstaande uitgangspunten opgenomen.

Inwoners

Woonruimten

Aantal inwoners

182.751

Aantal woonruimten

82.471

Uitkeringsgerechtigden

Gemiddeld aantal

4.664

Financiële informatie

Financiële informatie per inwoner

(Bedragen x € 1.000)

(Bedragen per inwoner € 1)

Totaal lasten

€ 631.532

€ 3.456

Totaal reserves (per 1 januari)

€ 131.582

€ 720

Totaal voorzieningen (per 1 januari)

€ 53.640

€ 294

Schuld (per 1 januari)

€ 478.957

€ 2.621