Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2016-2019

(bedragen x € 1.000)

2017201820192020 t/m 2022
Onrendabel investeringsvolume
Beheer Publieke Ruimte (OIV)
Kwaliteit buitenruimte50050000
Bedrijfsmiddelen Dienstverlening (OIV)
Operatie BRP450000
Openbare ruimte beheer publieke ruimte (OIV)
SV openbare ruimte herinrichtingen4004007002.100
SV openbare ruimte klimaatadaptatie100100188563
Openbare ruimte groen en water (OIV)
SV groen en water4003384111.232
Investeringen dal Aa of Weerijs950000
Natuurontwikkeling Breda Noord0000
Via Breda 3 Hoefijzers-Noord voetpaden200000
Openbare ruimte mobiliteit (OIV)
Fiets- en voetgangersvoorzieningen12531500
Diverse (kleinschalige) infra17520000
SV verbetr.infra, HOV Markendaalseweg - Fellenoord45004381.313
SV verbeter. infra Snelfietsroute oost90001.2253.675
SV verbet.infra: NRW - Emerparklaan001.9755.925
SV verbetr. infra: Binnenstad303000
Stedelijk hoofdwegennet1.0004551.8705.610
Infr maatregelen Markendaalseweg400000
Aanpassen kruispunt Wilhelminasingel en straat100000
Openbaar vervoer202000
Openbare ruimte strategie & stedelijke plan (OIV)
SV projecten: Gasthuispoort: 1e fase oostflank1.425000
Gasthuysvelden: 3e fase Mark0004.356
Gasthuysvelden Fellenoordstraat (HOV)005001.500
Achter Langse Stallen00250750
Fonds Stedelijke Ontw. (nog in te vullen)2502.25000
FSO Gasthuysvelden voorbereiding500000
FSO Markoevers25025000
FSO Havenkwartier500000
Werkkapitaal project200000
Servicebedrijf PIO (OIV)
Audio visuele apparatuur0000
Flexibele organisatie1.0001.00000
Sport algemeen (OIV)
Sportvelden/ accommodaties1.500000
Vastgoedbeheer (OIV)
Maatschappelijk Vastgoed30030000
Verduurzaming vastgoed200250250300
Vergunningen & Voorzieningen (OIV)
Stroomvoorziening/ verplaatsingskermis90000
Centrale Algemene Middelen
Reservering nog in te vullen4.10011.2957.19417.677
Totaal Onrendabel investeringsvolume16.51517.70315.00045.000
Afdelingsbudget
Bedrijfsmiddelen overig (afdelingsbudget)
Bedrijfsmiddelen Beheer automatiserin10010000
Diverse investeringen winterdienst500000
Bedrijfsmiddelen dienstverlening4504504500
Atea
ATEA Bedrijfsmiddelen90090000
Totaal Afdelingsbudget1.9501.4504500
Tarieven
Afvalservice algemeen (Tarief)5504503500
Afvalservice voertuigen (tarief)875800800800
Bedrijfsmiddelen vervoermiddelen (afdelingsbudget)650650650650
Parkeergarages (tarief)550000
Riolering grote aanpassingen (tarief)11.60012.10013.00043.800
Vastgoedbeheer (OIV)2.5151.3003001.500
Totaal Tarieven16.74015.30015.10046.750
Interne doorbelastingen
Bedrijfsmiddelen overig (afdelingsbudget)613505050
Bedrijfsmiddelen vervoermiddelen (afdelingsbudget)350350350350
Interne doorbelasting automatisering/ IV3002.100500500
Totaal Interne doorbelastingen1.2632.500900900
Totaal36.46836.95331.45092.650